Da er våre egne key-card kommet, veldig godt fornøyd med disse. 🙂

2014-01-14 21.22.49