Stor og den lille heisen går idag – Parken er stengt pga kvaliteten.
Fjellheisen åpner utover dagen om vèret tillater det?
Husk at det går BUSS hver dag fra Stavanger kl.8:30, påmelding om du skal på etter Ålgård,90 72 42 69.
Velkommen til Stavtjørn!