Vi har åpent den lille heisen idag – vi har for mye vind til å ha åpent de store heisene og Fjellheisen.