En glede å formidle at alle 4 heiser går idag (om vèret tillater det med Fjellheisen?), 3 hopp i parken er klar. Det er kommet 3 cm med nysnø og gode forhold.
Velkommen til Stavtjørn! Uttrykksikonet smile