Gode folk i arbeid

Gode folk i arbeid

Ting begynner å ta form på dobygget.

Ting begynner å ta form på dobygget.