Bilde fra Stavtjørn idag (mandag)

Bilde fra Stavtjørn idag (mandag)