Vi åpner til helgen!
Fem kanoner øser ut med snø ved mast 5 (halveis) som gir mulighet for å ha åpnet.
De store heisene kommer til å gå til mast nr 5, det er litt uskikkert med det lille trekket for lørdag ennå, men det åpner forhåpentligvis til mast 3.
Pga snømangel er det i utgangspunktet bare hovedløypen på venstre side av trekkene som er åpen, dette gjelder også for den lille heisen.
Velkommen til Stavtjørn Alpin kl.10:00 lørdag.