Tåken har lettet såpass at vi prøver å åpne den lille heisen