SNØFORHOLD

Bunnen:  0 cm
Liten heis: 0 cm
Stor heis:  0 cm
Fjellheis: 0 cm

ÅPNINGSTIDER

Vi har dessverre for lite snø til å kunne åpne ennå.