40-45cm nysnø.

40-45cm nysnø.

Lørdag 23.januar. Fortsatt ledige dagskort idag.👌 Vi har fått 40-45 cm med snø de siste døgn, så det er gode forhold.👌❄ Vi ha minus 1 grad, overskyet og lett bris, yr.melder om gløtt av sol.🌞 De to store heisene går og den lille. Det har blitt prioritert å håndtere all nysnø, og mye ispikking har måtte gjøres på heisene, så det har dessverre ikke vært mulighet for arbeid i parken.(satser på imorgen?🤞) Minner om smittevernet. 1.Hold avstand i alle køer. 2.Er du syk, hold deg hjemme 3.Vask og sprit hendene ofte 4.Bruk buff og handsker Vi ha åpent i varmestuen, med begrenset kapasitet. Alle må reg.i SafeSpot(smittesporing) Kle dere godt, og ta gjerne pausen, og matpakken ute, eller i bilen. Det er påbudt med hjelm på Stavtjørn Alpin. 🏂 Velkommen. ! Saturday, January 23rd. Still available day passes today.👌 We have received 40-45 cm of snow the last 24 hours, so the conditions are good.👌❄ We have minus 1 degree, cloudy and light breeze, yr.meldar gløtt av sol.🌞 The two large elevators go and the small one. It has been a priority to handle all fresh snow, and a lot of ice picking has had to be done on the lifts, so unfortunately there has been no opportunity for work in the park. (Betting on tomorrow? 🤞) Reminiscent of infection control. 1.Keep distance in all queues. 2. If you are ill, stay at home 3. Wash and spray your hands often 4. Wear buff and gloves We have open in the heating room, with limited capacity. Everyone must register in SafeSpot (infection tracking) Dress well, and feel free to take the break, and the packed lunch outside, or in the car. It is mandatory to wear a helmet at Stavtjørn Alpin. 🏂 welcome!