Nærmer seg åpning,  målet er søndag 10.jan.🤞❄

Nærmer seg åpning, målet er søndag 10.jan.🤞❄

11 minus og nydelig dag for snøproduksjon på 7. dag.🤩❄🌞🌞 Det er ennå litt usikkert om alt blir klar til åpning på, forhåpentligvis søndag 10.jan.🤞❄ 11 minus and beautiful day for snow production on the 7th day.🤩❄🌞🌞 It is still a bit uncertain if everything will be ready for opening on, hopefully Sunday 10.jan.🤞❄