Utsolgt idag. Fjellheisen åpner. 👌🏂

Utsolgt idag. Fjellheisen åpner. 👌🏂

Søndag 24.januar Dessverre UTSOLGT idag. En glede å oppdatere at Fjellheisen åpner idag, og 3 hopp i parken(stor innsats fra våre fantastiske folk, hele kvelden og natten med.👏💪) Ellers går de 2 store og den lille heisen. Yr.melder om fint vér, delvis sol, minus 5-6, og ikke vind- FANTASTISK!🌞❄🏂 Minner om at det er påbudt med HJEM på Stavtjørn Alpinsenter . Vi har begrenset kapasitet i varmestuen, og kjøpeplikt, og alle må reg.seg på SafeSpot(smittesporing).😷 Ta gjerne matpakken og skipausen ute.🌞 Skiutleie er åpent, og køen er utforbi, 2 og 2 inne om gangen. Langrennsløypene er oppkjørt.👌🌞⛷ Husk smittevern: Hold avstand i alle køer. Hold deg hjemme om du er syk. Vis respekt for de ansatt og andre gjester. Velkommen til Stavtjørn Alpin - dette blir en flott dag! Sunday, January 24th Unfortunately SOLD OUT today. A pleasure to update that Fjellheisen opens today, and 3 jumps in the park (great effort from our wonderful people, all evening and night with.👏💪) Otherwise, the 2 large and the small elevator go. Yr. Reports good weather, partly sunny, minus 5-6, and no wind- FANTASTIC! 🌞❄🏂 Reminds that it is mandatory to go HOME at Stavtjørn Alpinsenter. We have limited capacity in the heating room, and a purchase obligation, and everyone must register on SafeSpot (infection tracking) .😷 Feel free to take the packed lunch and the ski break outside.🌞 Ski rental is open and the queue is outside, 2 and 2 inside at a time. The cross-country trails have been run up.👌🌞⛷ Remember infection control: Keep distance in all queues. Stay home if you are sick. Show respect for the employee and other guests. Welcome to Stavtjørn Alpin - this will be a great day!